MCI - regulamin

Kategoria: Biblioteka
Opublikowano: czwartek, 03, wrzesień 2009 13:19
Hoffmann P.
Odsłony: 1552
Multimedialne Centrum Informacji
Regulamin


1. Z Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele od 12:30–14:00.

2. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu znajdującego się przy każdym stanowisku.

3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.

4. Programy udostępniane są tylko na miejscu    nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia ich do innych pomieszczeń.

5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

7. Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

11. Nie wolno wykorzystywać komputerów do gier, zabaw, korzystania z blogów, wchodzenia na Allegro, do wchodzenia na strony zakazane polskim prawem.

12. Nie wolno prowadzić rozmów na czatach, komunikatorach, forach dyskusyjnych itp.

13. Nie wolno wykorzystywać komputera do odczytywania poczty.