• 01.jpg

Plastyka - klasy I – III (PG2) - kryteria oceniania

Ocena celująca :

- uczeń opanował wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą
- posiada imponujący zasób wiedzy i wysoki poziom umiejętności
- uczestniczył w konkursach plastycznych osiągając w nich sukcesy co najmniej na szczeblu powiatowym
- wykorzystywał wiedzę plastyczną i umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych
- pracował systematycznie, zawsze był przygotowany i aktywny na lekcjach
- wykorzystywał dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności lekcyjne
- widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań
- zawsze w terminie oddał do oceny wszystkie prace plastyczne wykonane przez siebie

Ocena bardzo dobra :

- uczeń opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie treści określonych programem
- posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem i umiejętność zastosowania jej w swojej pracy twórczej
- aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo
- uczestniczył w konkursach przedmiotowych
- stosował swoją wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych
- dobrowolnie wykorzystywał prace związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności
- przygotowywał się starannie do lekcji plastyki i aktywnie w nich uczestniczył
- w terminie oddał do oceny swoje prace plastyczne

Ocena dobra :

- uczeń opanował treści w niepełnym zakresie określonym programem
- wykazał się umiejętnością zastosowania wiadomości w sytuacjach typowych, wg wzorów i schematów z lekcji i podręcznika
- był aktywny na lekcjach i zadowalająco wykonywał zadania związane z procesem lekcyjnym
- czasami podejmował dodatkowe zadania plastyczne
- był zawsze przygotowany do lekcji plastyki
- nie zawsze oddawał w terminie swoje prace plastyczne

Ocena dostateczna :

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań określonych w podstawie programowej
- wykazywał się niewielką aktywnością na lekcjach plastyki
- często był nieprzygotowany do lekcji
- prace plastyczne wykonywał niestarannie, niewielkim nakładem pracy
- nie oddał w terminie większości swoich prac plastycznych

Ocena dopuszczająca :

- uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w nikłym zakresie
- nie pracował na lekcjach, wykazywał się brakiem aktywności na większości z nich
- niedbale wykonywał prace plastyczne
- notorycznie był nieprzygotowany do lekcji
- wyraża chęć poprawy
- nie oddał do oceny większości swoich prac plastycznych

Ocena niedostateczna :

- uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej
- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, n- la, kolegów
- przeszkadza w prowadzeniu lekcji
- nie wykazuje żadnej aktywności plastycznej
- notorycznie był nieprzygotowany do lekcji
- nie oddał do oceny żadnej pracy plastycznej wykonanej przez siebie
- nie wykazuje chęci poprawy

Osiągnięcia (PG2)

Szukaj w serwisie

Kontakt

Zespół Szkół w Prudniku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Dąbrowskiego 2; 48-200 Prudnik
tel./fax. +48 77 406 89 25 (PSP 4)
tel. +48 406 71 10 | fax. +48 406 71 12 (PG 2)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour