• 01.jpg

Pedagog PSP 4

Pedagog Szkolny - mgr Jolanta Kuglin
"To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania".

 

Zapraszam Was drodzy Uczniowie do mnie, jeśli będziecie mieli problem, z którym sobie nie możecie poradzić.

Mój pokój znajduje się na I p. nr 53

Godziny pracy:

w poniedziałek 8:00 - 13:30
we wtorek 8:00 - 13:30
w środę 10:00 - 15:00
w czwartek 8:00 - 12:30
w piątek 8:00 - 11:30

 

UCZEŃ MA PRAWO DO:

- edukacji
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
- zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
- podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
- pomocy w przypadku trudności w nauce
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
- korzystania podczas zajęć pozalekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
- zapewnionego dojazdu do szkoły tak, aby zagwarantować realny dostęp do niej niezależnie od miejsca zamieszkania
- znajomości swoich praw i procedury ich ochrony
- ochrony godności przy ustalaniu reguł dyscypliny w szkole
- swobodnego zrzeszania się
- wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową
- wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
- redagowania i wydawania gazetki szkolnej
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
- organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
- uznania i podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej
- swobody wyrażania myśli i opinii, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo
- ochrony przed wszelkimi formami fizycznej i psychicznej
- korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej
- opieki zdrowotnej
- ochrony życia prywatnego i rodzinnego
- zorganizowanej nauki religii w szkole


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

- uczęszczania do szkoły od 7 roku życia do ukończenia gimnazjum (nie dłużej niż 18-tego roku życia)
- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły:
- usprawiedliwienia pisemnego nieobecności
- uzupełnienia materiału realizowanego w szkole podczas nieobecności
- uczestniczenia w uroczystościach szkolnych
- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
- odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny
- dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
- szanowania mienia szkoły
- dbania o czystość pomieszczeń szkolnych
- dbania o dobre imię szkoły
- tolerancji wobec odmiennych przekonań, myśli i poglądów oraz religii koleżanek i kolegów
- poszanowania narodowości i ras uczniów stanowiących mniejszość w szkole
- poszanowania prywatności i godności koleżanek, kolegów, grona pedagogicznego i pracowników szkoły
- przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły

Osiągnięcia (PG2)

Szukaj w serwisie

Kontakt

Zespół Szkół w Prudniku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Dąbrowskiego 2; 48-200 Prudnik
tel./fax. +48 77 406 89 25 (PSP 4)
tel. +48 406 71 10 | fax. +48 406 71 12 (PG 2)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour