• 01.jpg

Rekrutacja do PSP 4 w Prudniku (zarządzenie)

Zarządzenie nr 17/2014/2015

Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku
z dnia 01.04.2015 r.

w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Prudniku na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2014 r, poz. 7)

 

        zarządzam co następuje:

§ 1

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Prudniku

na rok szkolny 2015/2016:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie przez rodziców wniosków, podań, oświadczeń

do 10.04.2015 r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do klasy I

13.04.2015 r. – 17.04.2015 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 24.04.2015 r.

 

§ 2

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 w następującym składzie:

Przewodnicząca : Beata Szeliga – Zwojewska

Członkowie : Bernadeta Pałętka

                     Jolanta Kuglin

 

§ 3

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)    Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do kl. I na rok szkolny 2015/2016

2)    Ustalenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

3)    Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

Osiągnięcia (PG2)

Szukaj w serwisie

Kontakt

Zespół Szkół w Prudniku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Dąbrowskiego 2; 48-200 Prudnik
tel./fax. +48 77 406 89 25 (PSP 4)
tel. +48 406 71 10 | fax. +48 406 71 12 (PG 2)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour